Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowie
Zajęcia pozalekcyjne