Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowie
Kalendarz roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2018/2019

2  listopada 2018 r.
27,28,29  marca 2019 r.  rekolekcje wielkopostne
15,16,17  kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty
2  maja 2019 r. -  Święto Flagi